Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?„Jedno słówko na dzień to 365 słówek na rok.”

Moja Mama„Język to klucz do świata – jak już będziesz go mieć otworzysz nim wszystkie drzwi.”

Moja Mama“Każdy świat ma własna tajemnicę i dostęp do niej jest tylko na drodze poznania języka.”

Ryszard Kapuściński„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”

Ludwig Wittgenstein


"A different language is a different vision of life."

Federico Fellini - włoski reżyser"Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own."

Johann Wolfgang Von Goethe